دوستت دارم

چگونه دوستت دارم ؟!
بگذار   بشمارم :
دوستت دارم
به ژرفا و پهناو بلندایی
که روحم را توان رسیدن به آن هست ،
آنگاه که سرشار از حسیناپیدا
به نهایت بودن
و کمال زیبایی هستم !
دوستت دارم
به اندازهخاموشترین نیاز هر روز
به آفتاب و نور شمع !
دوستت دارم
رها !
چنان مردمانی که برای حقیقت می جنگند !
دوستت دارم
ناب !
چنانمردمانی که به سماع در می آیند !
دوستت دارم
با شوقی
که اندوهدیرسال مرا محو می کند !
و با ایمان کودکی ام .
دوستت دارم
با عشقیکه از دست رفتنی می نماید !
و با قدیسین از دست رفته ام !
دوست دارمت
بانفسها
لبخندها و
اشکهای تمام زندگی ام!
و اگر خدا بخواهد

پس از مرگ
نیکوتر از این
دوست خواهمت داشت!

/ 4 نظر / 25 بازدید
تو هم به عشوه گری کوش و دلبری آموز

برای روزهای تیره‌تر برای روزهایی که همه عشق را فراموش می‌کنند، تو اندکی از عشق را نگه‌دار: یک مشت، اندازه یک بوسه.... [گل] سلام خیلی جذاب و دلنشین خوشحل میشم بمن سر بزنی و نظر بدی[گل]

موشی

موشی جونم خیلی دوست دارم,کاش می فهمیدی[قلب]

موشی

موشی جونم خیلی دوست دارم,کاش می فهمیدی[قلب]