جغرافیای جیب کارمند

جغرافیای جیب کارمند :

« جیب کارمند » از مناطق خشک و لم یزرع می باشد که در مناطق معتدله جنوبی « کت » قرار دارد ، این سرزمین به علت بدی آب و هوا ، تقریبا اغلب سال خالی از سکنه است و سکنه بومی این سرزمین در امسال به علت گرانی زیاد مبتلا به یک مرض واگیر دار شدند و از بین رفتند .

گر چه گاهی اوقات سیاحانی به نام دست برای جستجوی طلا ونقره و پول وارد این منطقه می شوند ولی اغلب پس از مدتها سرگردانی و دربدری دست از پا درازتر و با لب و لوچه آویزان بر می گردند .

معمولا در اوایل برج چند اسکناس گمراه ، برای اقامت وارد این سرزمین می شوند ولی هنوز چند دقیقه از اقامتشان نگذشته ، صاحبان اصلی آنها به دنبالشان می شتابند و آنها را با یک پس گردنی به جای اصلی خود بر می گردانند .

حکومت این منطقه خان خانی است ، چندی قبل نزدیک عید چند اسکناس برای سکونت آنجا را انتخاب کرده بودند ولی پس از سه چهار روز به علت هجوم اقوامی که از قوم مغول بدتر بودند ، به نام  موجر ، بقال ، عطار ، قصاب و بزاز ، اهالی جدید المسکن این سرزمین را در عرض چند دقیقه قتل عام کردند و در حال حاضر این منطقه خالی از سکنه است و بوی فراق می دهد .

/ 2 نظر / 26 بازدید