+ رابطه حلقه ازدواج و انگشت چهارم

رابطه حلقه ازدواج و انگشت چهارم

تا به حال فکر کرده اید چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم دست چپ باشد ؟ اگر می خواهید دلیل آن را بدانید ابتدا  کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست چپ و راستتان را به هم بچسبانید و دست ها را کاملا به هم فشار دهید .

بعد چهار انگشت باقی مانده را از نوک آن ها به هم متصل کنید . به این ترتیب همه پنج انگشت به قرینه اشان در دست دیگرتان وصل هستند . حالا سعی کنید انگشتان شصتتان را از هم جدا کنید . انگشتان شصت در اساطیر چینی نماینده والدین هستند . انگشت های شصت می توانند از هم جدا شوند چون همه آدم ها روزی از همدیگر جدا میشوند و والدین ما نیز روزی ما را ترک خواهند کرد . حالا دوباره انگشتان شصت را به هم متصل کنید و بعد سعی کنید انگشتان دوم دوم را از همدیگر جدا کنید . انگشتان دوم دست ( انگشتان اشاره ) نمایانگر خواهران و برادران هستند آن ها هم برای خودشان همسر و فرزندانی دارند ، این هم دلیلی است که آنها مارا ترک کنند .

اکنون دو انگشت اشاره را روی هم قرار دهید و انگشت های کوچک را از هم جدا کنید انگشتان کوچک نماد فرزندان شما هستند ، آن ها هم دیر یا زود شما را ترک می کنند .

انگشتان کوچکتان را دوباره روی هم قرار دهید سعی کنید انگشت های چهارم ( انگشت حلقه ازدواج ) رااز هم جدا کنید ، می بینید که از هم جدا نمی شوند . حتی اگر ذره ای هم به زور جدا شوند ، دوباره با لرزش آرامی به سمت هم بر می گردند . آن ها نماد زن وشوهر هستند که برای تمام عمر در کنار هم باقی می مانند ، عشق های واقعی برای همیشه همه جا با هم هستند . پس به این دلیل است که حلقه ازدواج در انگشت چهارم نشانده می شود و در دست چپ که به قلب نزدیکتر است .

نویسنده : تکتم ; ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک


اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها