+ زندگي چيست ؟

زندگي چيست ؟

بارها اين سوال را در گوشه گوشۀ ذهنم مرور كرده ام اما هيچ گاه جوابي را برايش نيافتم .

واقعا زندگي چيست ؟ چه كسي به معناي واقعي زندگي مي كند ؟ شايد جوابش را هيچ گاه نيابم ، اما گزينه هايي را براي سوالم يافته ام : شايد جواب يكي از همين گزينه ها باشد ، شايد ....

نمي دانم شايد زندگي يعني ، همان دستان پينه بسته ي پيرمرد كفاش ،

شايد زندگي يعني ، داس مرد كشاوز به هنگام دروي محصول ،

شايد زندگي يعني مرگ و بعد ار آن تولد ديگري ،

شايد زندگي يعني صداي اذان كه از بلندگوي مسجد مي آيد ،

شايد زندگي يعني رقص ماهي كوچك قرمز درون حوض حياط خانه ،

شايد زندگي يعني پرواز مرغ عشق در قفس و يا شايد پرواز مرغ عشق در آسمان آبي

شايد زندگي يعني پيوند دو قلب عاشق ،

شايد زندگي يعني صداي جاروي رفتگر محله ،

شايد زندگي يعني چشمك ستارگان ، درخشندگي مهتاب وخورشيد سوزان ،

شايد زندگي يعني سرماي يك روز برفي ،

شايد زندگي يعني خيس شدن در زير باران براي ديدن عشق ،

شايد زندگي يعني صداي گريه ي كودك به هنگام تولد ،

شايد زندگي يعني شوق وصال به معبود ،

شايد زندگي يعني لطافت گل سرخ ،

شايد زندگي يعني عشق و شايد عشق يعني زندگي ،

شايد زندگي يعني همين ، يعني من ، يعني تو . من و تويي كه هستيم و جلوه اي از خدا بر روي زمين .

و شايد راست است كه مي گويند :

                      زندگي برگ بودن در مسير باد نيست

                                         زندگي پيچكي است كه انتهايش مي رسد

                                                                           پيش خدا ....                    

نویسنده : تکتم ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک


اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها